oyaqکانون فرهنگی هنری اویاق (بیدار)-رشت

global iran gilan rasht Jamaran oyaq
oyaqکانون فرهنگی هنری اویاق (بیدار)-رشت

اعضای این کانون متشکل از قومیتهای گیلک،ترک،تالش،تات،لر،کرد و اهوازی در کنار هم با صمیمت فعالیت می کنند.

پیوندهای روزانه


از صمیم قلب هم از بابت از دست دادن چنین قهرمانی اندوهگین شدیم و هم به خود بالیدیم که وطنمان چنین شیرمردانی دارد.

شهید بابک نوری هریس متولد ۱۳۷۱ساکن رشت افتخاری دیگر از خطه آذربایجان 

و همچنین شهید علیرضا نظری مدافع حرم اعزامی از رشت متولد رودسر


عکسهای مراسم روز وداع
filesell filesell